When lightning strikes – 1- 800- Where r You

KHI SÉT ĐÁNH

WHEN  LIGHTNING STRIKES

<MIsSING 1-800- Where R you>

TÁC GIẢ:   MEG CABOT

DỊCH:   SAL

Khi sét đánh – chỉ có thể là rắc rối- Jessica Mastriani nhận ra điều đó

khi cô và người bạn thân nhất- Ruth- bị cuốn vào một cơn bão. Không

phải Jess đã tránh được mọi rắc rối  trước đây. Thay vì cổ  vũ thì lại so

nắm đấm với đội bóng bầu dục và cả tháng dài bị phạt cấm túc, phạt

cấm túc không phải không có cái lợi- như được ngồi cạnh Rob – anh

chàng dễ thương nhất năm cuối!  Nhưng vụ rắc rối này lại bắt đầu với

chữ R hoa –  đó là một  vụ Rắc rối nghiêm trọng. Bởi- bằng cách nào

đó, trên con đường dài về nhà xuyên qua cơn bão,  Jess đã nhận được

một sức mạnh mới.  Một quyền lực siêu hình có thể  phục vụ cho

Chúa trời…hay Qủy dữ.

♡ Lòng xuân chới với hoa đua nở Một tấc tương tư một tấc tàn ♡